Estirant el fil

Taller per conèixer totes les fases del procés d’obtenció de fil de llana. Durant el taller descobrirem tots els passos que ha de seguir la llana des de que surt de l’ovella fins que tenim un objecte acabat. El taller compta amb vàries activitats que són les següents:

  • Presentació de tot el procés.
  • La xolla de l’ovella, la neteja del velló i el cardatge de la llana.
  • Filar, retòrcer i fer cabdells.
  • Teixir: a mà, amb ganxet, amb teler de mà i amb teler de pedals.
  • Altres aplicacions de la llana: elaboració d’objectes de feltre.

Es poden dur a terme totes les activitats del taller o per qüestions d’interès o temps es poden triar només algunes d’elles.
Material necessari: llana, cardes, fil, telers, fusos, retorcedors, ganxets, …
Durada: Un matí o una tarda
Cursos:  INF, CI,CM, CS i ESO

fitxa activitat dossier prim dossier sec