L’estudi del riu


L’activitat de riu la duem a terme al mateix poble d’Esterri d’Àneu. El desplaçament, doncs, el realitzem a peu. Tenint en compte que el riu principal, la Noguera Pallaresa, porta molt cabal durant tot l’any, l’estudi el realitzem en un dels seus afluents, el riu de Son. L’objectiu de l’activitat és conèixer les característiques generals d’un riu de muntanya (llera, ribera, curs d’aigua), analitzar l’ecosistema aquàtic i valorar quina és la qualitat de l’aigua del riu de Son a partir d’indicadors biològics. Per fer-ho, els alumnes entraran al riu amb botes d’aigua i a partir dels diferents instruments que els anirem proporcionant podran agafar les dades necessàries per a realitzar l’estudi.  Les dades agafades durant la primavera i la tardor seran enviades a l’associació Habitats ja que el CdA col·labora aportant dades del riu de Son al projecte Rius.

És una activitat per desenvolupar durant un matí. En cas de voler realitzar-la en una tarda es redueix el contingut de l’activitat segons els interessos curriculars del professorat.

Les diferents activitats que realitzarem durant l’estudi del riu són:

  • Descripció del tram de riu a estudiar: llit del riu, característiques de la ribera, coordenades UTM, …
  • Anàlisi de les característiques físiques: amplada, profunditat, velocitat de l’aigua i càlcul del cabal del riu.
  • Anàlisi de les característiques químiques de l’aigua: temperatura, pH, quantitat de nitrits, nitrats i duresa de l’aigua
  • Observació i classificació dels éssers vius: valoració de la qualitat de l’aigua a partir de l’estudi dels seus macroinvertebrats.

Recomanacions: Portar roba i calçat adequat a l’època de l’any.
Material necessari: Carpeta, dossier, llapis i goma, i capsa de material proporcionada pel CdA.
Durada:  Activitat de matí o de tarda
Cursos: CS de primària, ESO i Batxillerat

fitxa activitat  dossier

Save