Monestir de Sant Pere del Burgal

Sant Pere del Burgal fou un antic monestir fundat per monjos benedictins. Tot i que la notícia més antiga que es té del monestir és de l’any 859, les restes actuals de l’església del monestir daten de finals del segle X. Al monestir s’hi accedeix a peu des del poble d’Escaló en aproximadament uns vint minuts. L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els trets principals de l’arquitectura romànica, situar-nos en el context de l’època i comparar les restes d’aquest monestir benedictí amb altres de més coneguts com el Monestir de Santes Creus.

Les diferents activitats que realitzem en aquesta sortida són:

   • La línia del temps. Representació de les principals societats i estils arquitectònics.
   • Situació històrica de l’art romànic i la societat feudal
   • Identificació dels estaments de la societat feudal a partir de la representació de la piràmide social.
   • Coneixement de la vida monàstica
   • Identificació dels principals trets de l’arquitectura romànica.
   • Coneixement de la tècnica de pintura al fresc.
   • Observació dels trets més significatius de la pintura romànica.

Recomanacions: Portar roba i calçat adequat a l’època de l’any
Material necessari: Dossier, llapis, goma.
Durada: Un matí
Activitat complementària: Es pot complementar amb la visita a la vila closa d’Escaló, també amb el taller d’arc de mig punt.
Cursos: CS, ESO i BAT

fitxa activitatdossieract-prèvia

Save