Modalitats

El Camp d’Aprenentage realitza diferents modalitats d’activitats. Per una banda realitzem sortides de dia amb els escolars de la comarca i comarques veïnes. D’altra banda, realitzem estades de dos, tres, quatre o cinc dies destinades a alumnat de diferents edats tant de centres públics de primària i secundària com de batxillerat, mòduls, escoles d’adults o públic universitari.

D’altra banda, el camp realitza col·laboracions amb altres entitats per dur a terme projectes d’interès comú. Entre d’altres destaquem el projecte Rius de l’Associació Hàbitats, el projecte Orentes de l’Institut Català d’Ornitologia, el projecte europeu Piroslife i amb el Museu del Pastor del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Finalment des de l’any 1999 duem a terme conjuntament amb el Centre de Recursos del Pallars Sobirà el curs d’Aproximació Multidisciplinar al coneixement del Territori, curs dirigit a professorat i que pretén apropar els recursos del territori als docents de centres escolars.