Maleta llibres anglès

La maleta de lectura d’anglès conté un total de 18 llibres de lectura de diferents nivells des de pre-starters fins a Flyers/Ket.

Molts llibres tenen el suport magnètic en un DVD per si es vol fer un treball oral del llibre. En podeu consultar els libres i les temàtiques en aquest enllaç.