Videoconferència amb OBS

El programa OBS Studio permet fer enregistraments de pantalla i emissions via Internet

D’una manera prou senzilla podem capturar el contingut de la nostra pantalla i del nostre micròfon per a elaborar un videotutorial. També podem utilitzar-lo, conjuntament amb Youtube, per a emetre una vídeoconferència adreçada fins i tot a més de 100 persones

OBS és programari multiplataforma (disponible per a Windows, Mac, GNU/Linux) i de codi obert, per tant és totalment gratuït.