Reconeixement de projectes d’innovació pedagògica

El passat dilluns 16 de novembre es va publicar al DOGC la normativa per al Reconeixement de projectes d’innovació pedagògica de centres educatius

És voluntat del Departament d’Educació reconèixer els processos d’innovació i transformació educativa que s’han implementat en els centres educatius. Us encoratgem a participar-hi presentant el vostre projecte d’innovació que segur que permetrà aportar evidències de millora i inspirar a altres centres per seguir avançant cap a un sistema educatiu de qualitat.

Informació al Portal de centre. Termini fins el 29 de gener de 2021. DOGC Número 8272, de 16/11/2020