MacroKudis dels mesos de març i abril. 

Activitats d’autoformació, de 15 hores, corresponents als nivells intermedi i avançat de la Competència digital docent (CDD)


Per inscriure’s a una d’aquestes càpsules cal accedir a Odissea i fer l’autoinscripció.
Un cop lliurades totes les tasques, es pot demanar la certificació

Internivells

 • MacroKudi d’emissió en directe de videoconferències amb OBS
 • MacroKudi d’internivells de creació de continguts amb Exelearning
 • MacroKudi d’internivells de dispositius mòbils a l’aula
 • MacroKudi d’internivells de ràdio escolar
 • MacroKudi d’internivells de vídeo i dispositius mòbils
 • MacroKudi d’internivells: Creació d’un joc d’escapament digital

Educació infantil

 • MacroKUDI Àmbit Representació del món
 • MacroKUDI Àmbit de la Comunicació Oral

Educació primària

 • MacroKUDI Àmbit Artístic-Plàstica
 • MacroKUDI Àmbit Artístic Musical
 • MacroKUDI Àmbit Llengües Estrangeres
 • MacroKUDI Àmbit Lingüístic
 • MacroKUDI Àmbit Coneixement del Medi
 • MacroKUDI Àmbit ed. Física
 • MacroKUDI Àmbit Matemàtic

Educació secundària

 • MacroKUDI Àmbit Artístic Musical
 • MacroKUDI Àmbit Artístic-Plàstica
 • MacroKUDI Àmbit Científico-Tecnològic. Ciència
 • MacroKUDI Àmbit Científico-Tecnològic. Tecnologia
 • MacroKUDI Àmbit ed. Física
 • MacroKUDI Àmbit Educació en Valors
 • MacroKUDI Àmbit Lingüístic
 • MacroKUDI Àmbit Llengües Estrangeres
 • MacroKUDI Àmbit Matemàtic
 • MacroKUDI Àmbit Social