Jornada Scratch Challenge Adventure

Si el vostre alumnat treballa amb Scratch, animeu-vos a participar d’aquesta convocatòria, que se celebrarà el proper dimarts dimarts 8 de juny, de 10 h. a 12 h

Una jornada lúdica de programació amb Scratch, oberta a tots els centres educatius de Catalunya. Es realitzarà en format on-line. Hi poden participar: alumnes de 3er de primària fins a 2n d’ESO amb diferents nivells de programació.

Us podeu inscriure a la jornada fins al 7 de juny en aquest formulari

Més informació a la web Pensament computacional (Programacijó i robòtica)