Reassignació dels equips d’alumnes i docents. Final de curs 2020-21 i inici de curs 2021-22

Recomanacions i protocols d’actuació per a la reassignació, en acabar el curs 2020-21 i començar el curs 2021-22, dels portàtils que s’han distribuït al llarg del present curs tant a l’alumnat com als docents.

Resum del procediment:

Consulteu-nos en cas de dubte

Centres de primària
Centres de secundària

fi