Funcions i organització de la Comissió digital

La Direcció general d’Innovació, Recerca i Cultura Digital ha publicat el document Funcions i organització de la comissió d’Estratègia digital de centre,

Aquest document concreta la formació de la comissió i les seves funcions amb l’objectiu que alumnes, docents i centres assoleixin la Competència Digital