Formació Scratch a l’aula

L’objectiu principal és que els docents aprenguin a fer programes d’ordinador amb Scratch i prenguin consciència de les possibilitats de la programació d’ordinadors com a eina pel desenvolupament competencial de l’alumnat. En aquest sentit cal canviar “el fet d’aprendre a programar” pel “programar per aprendre” i potenciar el pensament creatiu de l’alumnat implementant a les aules el pensament computacional.

@ls participants de cursos anteriors expressen que han rebut molta ajuda en els fòrums dels participants  i dels facilitad@rs; que l’avaluació entre iguals ajuda a reflexionar i a generar noves idees i a practicar empatia; l’avantatge de la flexibilitat horària de la formació; que les tasques proposades són creatives i donen idees per implementar a l’aula; que la programació per blocs de Scratch facilita la comprensió de la programació; i l’agraïment del nostre acompanyament.

Al curs es poden formar grups de treball per elaborar una proposta didàctica com a projecte final per implementar a les aules des del punt de vista horitzontal i transversal.

Primer torn: inscripció: del 14 al 27 de setembre.

Inici: a partir del 14 d’octubre. 
Scratch: Creativitat i enginy a l’aula (curs inicial).
Segon torn: inscripció: del 8 al 19 de gener
Inici: a partir del 4 de febrer
Scratch avançat