Diversitat cultural

Diversitat cultural és el nou itinerari transversal publicat a eduCAC (Programa educatiu del Consell Audiovisual de Catalunya)

Tres propostes per treballar diverses unitats didàctiques des de la perspectiva de la diversitat cultural:

  1. Ens posem a la seva pell
  2. Estereotips culturals
  3. Representació als mitjans