Convocatòria oposicions Primària Secundària i FP

Aspectes generals: requisits, temaris, màster

  • La primera prova (la programació i la unitat didàctica), de caràcter individual, es realitzarà amb cita prèvia aplicant totes les mesures de seguretat
  • La prova escrita, que només realitzen els que han superat la primera prova, es realitzarà repartint els aspirants de cada tribunal en diferents espais, amb distància de seguretat, mascareta i ventilació adequada, evitant en tot moment les concentracions excessives

Places convocades (també podeu consultar la distribució per especialitats)

  • mestres 1.575
  • professors d’ensenyament secundari 1.198
  • professors tècnics de formació professional 717

Calendari

  • presentació de sol·licituds del 8 de febrer a l’1 de març, ambdós inclosos
  • inici del procés 19 de juny de 2021
  • fi del procés 31 de desembre de 2021.

Els aspirants seleccionats obtindran destinació provisional com a funcionaris en pràctiques a l’inici del curs 2022-2023.