Mentoria digital

Durant el curs 2020-21, eDepartament d’Educació ha posat en marxa les Mentories digitals, amb l’objectiu d’acompanyar els Claustres i els Centres educatius en la millorar de la seva competència digital docent.

Les persones designades mentores han intervingut en els centres seleccionats al CRP per a ajudar els respectius claustres a millorar la seva Competència digital docent i, alhora, fer una reflexió compartida sobre l’estratègia digital del centre.

Les principals funcions dels mentors digitals:

 • Assessorar els centres educatius seleccionats pel CRP per a la seva transformació digital
 • Formació de competència digital del professorat
 • Crear materials i recursos digitals

S’han coordinat amb el Referent digital del CRP, amb els Assessors de cultura digital del Servei territorial f’Educació al Baix Llobregat i de l’Àrea de cultura digital dels Serveis centrals

Durant el primer quadrimestre del curs 2020-21 el mentor assignat al nostre CRP va ser en Pau Sánchez Ferrer (Professor de Tecnologia de l’Instiut El Castell, d’Esparreguera). Ha realitzat 5 activitats singulars de Formació mentoritzada del Pla d’educació digital de Catalunya:

 • ESC Juan José Ortiz (Sant Andreu de la Barca)
 • ESC Montserrat (Esparreguera)
 • ESC Sant Bernat (Olesa de Montserrat)
 • ESC Àngel Guimerà (Sant Andreu de la Barca)
 • INS Maria Canela (Martorell)

En un segon període (gener – juny de 2021) es van distribuir les funcions de la mentoria entre 2 persones: el Pau i l’Ivan Ollé López (Mestre i Secretari de l’Escola Josep Pla, de Sant Andreu de la Barca). Han realitzat 4 activitats singulars de Formació mentoritzada del Pla d’educació digital de Catalunya i un total de 13 videotutorials de recursos, serveis i eines complementàries

 • ESC Joan Maragall (Sant Andreu de la Barca)
 • ESC Josep Ferrà i Esteva (Olesa de Montserrat)
 • ESC Mare de Déu de la Muntanya (Esparreguera)
 • ESC Taquígraf Garriga (Esparreguera)

Videotutorials

  • Píndola 1. Extensions per a Google Chrome
  • Píndola 2. Eines per a millorar la productivitat

*Font de la imatge Vector de Persones creat per pch.vector – www.freepik.es