Kudis i Macrokudis 2n trimestre

Els propers mesos de març-abril podreu seguir les següents MacroKudis (càpsules d’autoformació) digital, organitzades per l’Àrea de Cultura Digital.

Podeu consultar les activitats classificades per nivell de Competència digital docent (Bàsic, Intermedi, Avançat) o agrupades per calendari

Aquí en teniu un resum

Infantil
CDD Nivell Intermedi

 • MacroKUDI de l’Àmbit de la Comunicació oral a EI
 • MacroKUDI de l’Àmbit Representació del món a EI

Primària
CDD Nivell Intermedi

 • MacroKUDI de l’Àmbit de l’educació física per a EP
 • MacroKUDI de l’Àmbit Lingüístic per a EP
 • MacroKUDI de l’Àmbit Artístic – plàstica per a EP
 • MacroKUDI de l’Àmbit del Coneixement del medi per a EP
 • MacroKUDI de l’Àmbit Matemàtic per a EPç
 • MacroKUDI de l’Àmbit Artístic – música per a EP
 • MacroKUDI de l’Àmbit Llengües estrangeres per a EP

Secundària
CDD Nivell Intermedi

 • MacroKUDI de l’Àmbit Social
 • MacroKUDI de l’Àmbit Cientificotecnològic – ciències
 • MacroKUDI de l’Àmbit Lingüístic
 • MacroKUDI de l’Àmbit Artístic – plàstica
 • MacroKUDI de l’Àmbit d’Educació en Valors
 • MacroKUDI de l’Àmbit Llengües estrangeres
 • MacroKUDI de l’Àmbit Matemàtic
 • MacroKUDI de l’Àmbit de l’Educació Física
 • MacroKUDI de l’Àmbit Artístic – música
 • MacroKUDI de l’Àmbit Cientificotecnològic – tecnologia

Internivells
CDD Nivell Intermedi

 • MacroKUDI de l’Àmbit Social
 • MacroKUDI de l’Àmbit Cientificotecnològic – ciències
 • MacroKUDI de l’Àmbit Lingüístic
 • MacroKUDI de l’Àmbit Artístic – plàstica
 • MacroKUDI de l’Àmbit d’Educació en Valors
 • MacroKUDI de l’Àmbit Llengües estrangeres
 • MacroKUDI de l’Àmbit Matemàtic
 • MacroKUDI de l’Àmbit de l’Educació Física
 • MacroKUDI de l’Àmbit Artístic – música
 • MacroKUDI de l’Àmbit Cientificotecnològic –tecnologia
 • MacroKUDI de vídeo i dispositius mòbils.
 • MacroKUDI de metodologia ABP amb tecnologia digital.
 • MacroKUDI de ràdio escolar
 • MacroKUDI d’ús d’aplicacions mòbils a l’aula

Internivells – CDD Nivell avançat

 • MacroKUDI de videoconferències amb OBS. 
 • MacroKUDI de creació de continguts amb Exelearning