Temporització

Educació primària

L’activitat començarà el mes de setembre i es clourà el mes de maig. Les fases són les següents:

a) Segona quinzena de setembre: Presentació i inscripció a la activitat. Les escoles de Sant Vicenç dels Horts que desitgin participar també hauran de formular la inscripció a través del Pla de Dinàmica Educativa.

b) Desembre/Gener: Trobada de coordinació amb els responsables de l’activitat de les escoles inscrites.

c) Gener: publicació dels aparellaments i de les dates definitives de les sessions de competició, fins arribar a la final.

d) Octubre-abril: lectura dels llibres per part de l’alumnat. Aquesta és una acció que es farà sota la supervisió directa del tutor i de la persona que el centre delegui per a coordinar l’activitat dins del mateix centre.

e) Finals de març: lliurament de les preguntes redactades per cada grup classe a la comissió de revisió. La recollida es farà a través del correu-e a8903084@xtec.cat.

f) Març-abril: revisió de les preguntes.

g) Maig: fase de competició eliminatòria. Aquesta acció es duria a terme als locals de les biblioteques públiques que hi col·laborin o bé en el cas de les sessions telemàtiques es farà des dels centres. La data de la final varia segons les disponibilitats de les escoles, però mai va més enllà de la primera setmana de juny.