Programa d’innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge

Programa_innovacio_TACS’ha obert el termini per sol·licitar el reconeixement del programa d’innovació pedagògica “Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge” de manera que es dona continuïtat a la convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part

S’ha considerat oportú modificar els annexos 1 i 2 de l’esmentada resolució en què es defineix el contingut del programa d’innovació Tecnologies digitals per a l’Aprenentatge i s’estableixen les bases reguladores i els criteris per a l’elaboració del projecte respectivament, i suprimir l’annex 3, en el que es determinen els criteris per a l’elaboració del projecte de centre, que s’han incorporat al annexos 1 i 2.

[ Més informació ]