Mapa de la innovació pedagògica de Catalunya

Mapa InnovacioEl passat 18 de maig a la IIa Jornada d’Innovació Pedagògica s’ha presentat el Mapa de la Innovació Pedagògica,  fruït de la col·laboració dels equips de professionals de l’Àrea de Cultura Digital i del Servei d’Innovació, Xarxes i Serveis Educatius.

El mapa de la innovació pedagògica de Catalunya és un instrument que situa en el territori i visibilitza totes les iniciatives vinculades a la innovació i a la recerca educativa que es desenvolupa en els centres educatius i que han estat reconegudes pel Departament d’Educació des del 2015, d’acord amb el Marc de la Innovació Pedagògica de Catalunya.

Amb el mapa de la innovació es pretén impulsar el treball en xarxa entre els centres que comparteixen objectius al llarg del territori i posar en valor la informació que faciliti la presa de decisions a tota la comunitat educativa, a l’administració i a altres agents. Aquesta presa de decisions ha de permetre promoure la inclusió, la cohesió i l’equitat, i facilitar la participació de tots els centres en l’èxit educatiu i la innovació per a la millora.

Accés al mapa