Premi Participa a l’Escola

Expliqueu l’experiència participativa que heu desenvolupat al llarg d’aquest curs 2020-2021, tan especial, tan intens i que tan ens ha posat a prova com a societat en general, i amb més contundència a l’àmbit educatiu.

Som conscients del grans reptes als quals fan front els centres educatius, i per això és important posar en valor el que s’ha fet durant aquests mesos en què tothom, famílies, alumnat, docents i comunitat educativa en general, s’ha vist abocat a posar en marxa recursos inesperats.

Premi per a les escoles o instituts que han dut a terme, durant el curs, experiències de participació en què l’alumnat s’hagi involucrat en la vida del centre. Si sou una escola que treballa perquè els seus membres es converteixin en subjectes actius que participen per a transformar el que els envolta, aquest premi us interessa.

Què entenem per un projecte participatiu?

Un projecte participatiu…

…sorgeix a iniciativa de l’alumnat o respecta les seves formes d’organitzar-se i de relacionar-se…inclou col·lectius diferents, dintre i fora de l’escola…marca un abans i un després en la vida democràtica de l’escola…fa participar a col·lectius que no acostumen a participar…fomenta que cadascú participi segons les seves possibilitats…permet valorar després si ha funcionat o no.

Què es guanya?

Un màxim de 5.500 euros.
Un diploma de reconeixement.

Una escola més democràtica amb alumnes més actius i compromesos.

Ompliu la sol·licitud