L’hàbit lector a Educació infantil

Al cicle d’educació infantil de l’escola Sant Miquel de Cornellà treballem el gust per la lectura sistemàticament cada setmana a partir de l’activitat de “L’hàbit lector”.

Aquesta activitat consisteix en què un nen o nena de la classe s’emporta un conte a casa seva. Durant tot el cap de setmana, amb l’ajuda de la família, ho miren i ho expliquen. Llegir una història en família fa que l’infant activi moltes estratègies lectores: imaginar, fer hipòtesi, relacionar imatges i text, trobar el principi i el final de la història, deduir, augment del vocabulari…

Però sens dubte, i més enllà de les habilitats de lectura de cada infant, aquesta proposta pretén despertar en els infants l’interès per llegir, per descobrir mons imaginaris, per gaudir d’històries fantàstiques, per somiar i imaginar.

El dilluns a l’escola amb ajuda de la mestra (en cas que sigui necessari) arriba el moment de posar en pràctica les seves habilitats d’expressió oral. Es situen davant el grup, utilitzen fórmules d’inici (“Hi havia una vegada”), alguns infants posen èmfasi en les entonacions, altres senyalen les imatges i ens fan parar l’atenció en detalls, altres fan veus, miren al públic cercant la seva atenció, acaben les històries amb un “Conte contat, conte acabat”… Un moment màgic, on la resta para atenció, gaudeix de la narració d’un conte i, on a més, fan preguntes per aclarir coses de la història, per saber aspectes de l’experiència del narrador, per conèixer qui l’ha ajudat o com ho ha fet a casa.

 

 

Ester Navarro
Mestra d’Educació infantil