Guia de recomanacions pel reinici de les classes en els centres educatius (COVID19)

Guia de recomanacions pel reinici de les classes en els centres educatius (COVID19)

La situació d’emergència sanitària en la qual es troba Espanya en relació amb la pandèmia pel virus SARS-CoV-2 i per la malaltia COVID-19, va implicar el tancament de centres educatius de totes les edats en el territori espanyol des de mitjans de març de 2020.

La decisió de la reobertura dels centres escolars suposa un reforç i adaptació de les mesures d’higiene personal i prevenció en tots els àmbits de treball enfront de qualsevol escenari d’exposició.

| ACCÉS A LA GUIA |