Espais de Lectura Itinerant: Les plantes.

 

Aquest curs a l’escola Martinet hem iniciat els Espais de Lectura Itinerant de la biblioteca amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Volíem donar a la Biblioteca un nou ús fent suport al currículum. Volíem una biblioteca activa on els infants tinguessin l’oportunitat de viure, veure i comprovar la informació cercada i llegida. La Biblioteca es transforma en un espai on a més de llegir et permet aplicar en temps real els aprenentatges derivats de la lectura. Així va néixer la proposta dels ¨Espais de Lectura Itinerant“; intentant crear un laboratori per treballar alguns temes curriculars de manera més viva, real i competencial. Donar l’oportunitat d’aprendre llegint i alhora conèixer, experimentar, observar, manipular elements reals del nostre entorn que fan referència a la temàtica de les lectures.

Per fer possible aquesta idea des de la biblioteca estem creant uns carretons temàtics on podem trobar: llibres de coneixement, llibres de ficció, còmics, revistes, pòsters, infografies, fotografies, elements reals o representatius que il·lustren el tema treballat, eines d’investigació (microscopi, lupa…), ipads i una proposta d’activitats.

En aquesta ocasió l‘Espai de Lectura Itinerant és : LES PLANTES.