Racó del dia de la dona a la biblioteca escolar!

Racó de la donaDurant la setmana del 9 de març, a la biblioteca de l‘escola Torre de la Miranda, hem creat un racó amb llibres i contes relacionats amb les dones. Per poder confegir aquest racó, vam adreçar-nos al CRP per tal que ens prestessin la maleta Ni princeses ni pirates, una maleta adient per aquesta setmana.
Des de la comissió de biblioteca creiem important educar als infants en la coeducació i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. La coeducació respecta la diversitat i reconeix la individualitat dels nens i nenes independentment del seu sexe i contraresta l’educació sexista. A més a més, quan coeduquem, treballem per  trencar els estereotips i costums sexistes de la nostra societat, de manera que les nenes i els nens se sentin respectats i en igualtat d’oportunitats.
És tot un repte coeducar per crear igualtat de gènere i d’oportunitats en els nostres infants i més tenint present  el nostre context escolar. La biblioteca és un espai més on fem possible que els infants tinguin l’oportunitat de sentir-se lliure, volem que a poc a poc siguin capaços de decidir quin és el seu rol.