Convocatòria única de programes d’innovació pedagògica

Programes InnovacióS’ha publicat al DOGC la Resolució EDU/523/2020 per la qual s’aproven les bases per a la participació en programes d’innovació pedagògica.

El Departament d’Educació ha unificat l’oferta de tots els programes d’innovació pedagògica amb l’objectiu de facilitar als centres l’accés a la informació i simplificació dels processos de participació.

Per conèixer l’oferta dels programes podeu accedir a l’apartat dInnovació Pedagògica de l’XTEC a partir del 10 de març de 2020. Amb la mateixa finalitat també s’inclouen les iniciatives d’altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis. (Article 2 Ordre Ens/303/2015). A l’apartat d’Innovació Pedagògica de l’XTEC trobareu:

Bases generals per a la participació en programes d’innovació
Programes que obren convocatòria ordinària. Març 2020. Termini fins al 8 de maig