Lectures de Literatura catalana

Repositori de material sobre les lectures prescriptives de modalitat, especialment dirigit al professorat, ha estat realitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili, en el marc de la col·laboració per a la potenciació de la Literatura Catalana al Batxillerat entre el Departament de Filologia Catalana de la URV, els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de Tarragona i de les Terres de l’Ebre -tant pel que fa als especialistes LIC com al professorat d’Instituts- i l’ICE de la URV.