Educar en la pràctica artística

Aquest document s’ha elaborat en el marc de l’Aliança Educació 360. Pretén que el model educatiu del país incorpori els entorns d’aprenentatge que actualment són fora del sistema reglat, amb la finalitat de poder oferir més i millors oportunitats educatives per a tothom. Per fer-ho es proposa connectar temps, espais, aprenentatges i agents educatius. L’existència i potencialitat educativa dels actius comunitaris del nostre país és especialment rellevant: existeixen nombroses entitats, recursos i equipaments que desenvolupen experiències i pràctiques educatives molt significatives. Entre aquestes pràctiques, tenen un paper destacat les activitats artístiques musicals i escèniques. El document pot ser útil per a la revisió i reflexió de projectes ja existents, per a la posada en marxa de noves iniciatives, per a la intervenció sobre l’esfera política i, en general, per generar noves oportunitats que garanteixin el dret de tota la població a la pràctica de les arts com a part indispensable de la seva educació.