El currículum de l’hort

Com vincular l’hort escolar al currículum. Més informació

Teniu un hort a l’escola i no sabeu com treure-li suc a nivell curricular?

Aquí trobareu algunes idees… (Infografia complerta en aquest enllaç)

L’hort escolar ens ofereix una gran oportunitat educativa per treballar hàbits, valors, cooperació, participació, autonomia i competències bàsiques de manera transversal.

A més a més, tenir un hort a l’escola afavoreix el desenvolupament individual i social dels alumnes, i al seu benestar físic i psicològic, ja que és un espai exterior de contacte amb la natura i els alumnes parteixen de l’acció i la pràctica per assolir els aprenentatges.

També hi ha moltes escoles que aposten per l’hort escolar com a eina directa per potenciar les competències bàsiques a través de l’educació ambiental.

En aquest sentit, hi ha Escoles Verdes i de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat que fa anys que desenvolupen tota mena d’activitats transversals al voltant de l’hort.

A partir del treball de l’hort també s’afavoreix la convivència, la cohesió de grup, el treball en equip, la cooperació i el diàleg, així com l’esperit crític i el raonament hipotètic-deductiu. L’hort ens ofereix la possibilitat de plantejar-nos preguntes contínuament, formular hipòtesis i experimentar.

És important començar a fer servir l’hort escolar com a eina pedagògica des de l’escola Bressol i donar continuïtat i coherència al treball de l’hort al llarg de tots els cursos d’Infantil, Primària i Secundària.