Activitat “Life Bricks” sobre metabolisme

L’activitat didàctica “Life Bricks” ha estat premiada amb Menció d’Honor al Certamen Internacional Ciencia en Acción 2020 dins la categoria “Laboratorio de Biología”.

L’activitat, aplicada durant el curs 2019-2020 amb l’alumnat de 3er d’ESO de  de l’Institut Marta Estrada (Granollers) treballa la connexió entre funcions com la nutrició, respiració i excreció a nivell macro i els processos a nivell molecular (Catabolisme i anabolisme, respiració i fotosíntesi). Es proposen als alumnes diverses peces de lego amb les que reconstrueixen diversos tipus de biomolècules (glucids, lípids, àcids nucleics i proteïnes) amb diferents proporcions d’elements i grups químics, modelitzant-ne l’oxidació i síntesi. A mesura que avança l’activitat els alumnes es troben amb diferents restriccions (dieta, necessitats específiques de tipus cel·lulars) que han d’aboradar intentant mantenir els requisits d’energia i disponibilitat de bioelements necessaris perquè la cèl·lula sobrevisqui. A cada etapa els alumnes han de reflexionar sobre el que ha succeït i connectar-ho amb models generals sobre nutrició, dieta, canvi químic, matèria viva i matèria inert.

Els materials són disponibles per a la seva descàrrega.

El primer esborrany de l’activitat es va completar al Betacamp2019 i forma part de l’Itinerari d’aprenentatge ProjectantCN3.

Més informació