Guia: Pèrdua i dol

Aquesta guia vol contribuir a ajudar les famílies que han perdut un o varis familiars per la pandèmia de la COVID-19, tant per assimilar la situació com per fer front al dol de forma adequada.

El document ofereix consells i recomanacions de caràcter orientatiu. Cada persona haurà de trobar o adaptar aquells que més s’ajustin a l’edat, personalitat i moment en el que es troba el seu dol.

Pel que fa a la part adreçada als infants, comença amb unes pautes generals a tenir en compte amb tots els nens independentment de la seva edat. A continuació les recomanacions es distribueixen per franges d’edat: més menuts de dos anys, dels tres als sis anys, dels sis als dotze i a partir dels 13 anys.

Aquesta guia és una publicació de la Fundación Iniciativas El Gigante i la seva autora és la Dra. Celia Agüera (psicòloga especialitzada en dol d’infants i joves).

| ACCÉS A LA GUIA |