“Fridays for future” EV de Valls

“Fridays for future” de les Escoles Verdes de Valls

Enguany el curs va començar amb una mobilització massiva tan a nivell educatiu
com d’altres entitats i població en general: la setmana pel clima, del 20 al 27 de
setembre culminava amb la crida a sortir al carrer el divendres 27 de setembre.

Aquell divendres, bona part de les escoles i instituts verds de Valls ens vàrem
trobar a les 11h a la Plaça d’El Pati. Érem tots els alumnes, des d’infantil fins a
secundària, amb cartells i pancartes resultat del treball de reflexió que havíem rea-
litzat durant aquella setmana. Una riuada de més de mil infants i adolescents om-
plí els carrers de Valls amb eslògans i reivindicacions.

 

Després d’aquell divendres el sentiment generalitzat fou que no podíem
quedar-nos només amb aquella setmana, amb aquell divendres. La refle-
xió que calia promoure des de l’escola a tota la societat volia més cons-
tància, i que l’acció iniciada no fos un fet puntual, que havia esclatat amb
gran entusiasme però que podia morir com foc d’encenalls.
Mitjançant la Comissió de Seguiment d’Escoles Verdes i el Seminari d’Es-
coles Verdes promogut per l’Ajuntament de Valls, els centres vàrem anar
coordinant l’acció que havia sorgit de manera espontània: després del di-
vendres 27 de setembre, cada divendres a les 11h tots els alumnes d’un
determinat nivell educatiu es trobarien en una plaça de Valls, posarien en
comú les seves reflexions i les difondrien públicament. El resultat ha estat
que, des del divendres 27 de setembre i fins el divendres 6 de març –excep-
te dies de pluja i festius – cada setmana a les 11h s’han trobat infants de les
escoles verdes de Valls, des de 6è fins a P4, a diferents places de la ciutat,
per compartir una estona de reflexió i realitzar una acció comunicativa.

Les primeres setmanes les trobades es van fer a la plaça d’el Pati. Els alum-
nes de 6è, 5è, 4rt i 3r (cada setmana un nivell diferent) es distribuïen en grups
intercentres, parlaven i debatien sobre el tema de l’emergència climàtica i so-
bre quines accions caldria dur a terme per fer-hi front. La trobada, d’una hora
de durada aproximadament, finalitzava amb la lectura de les conclusions per
part dels diferents grups.

Setmanes després va arribar el torn dels grups de 2n, 1r, P5 i P4. En aquest cas
els alumnes es varen trobar, depenent dels dies, al Pati o bé a la Plaça del Blat.
Els grups posaven en comú el que havien treballat a l’escola i cada grup triava
una paraula que estigués relacionada amb l’emergència climàtica. Després de
consensuar, entre les diverses paraules escollides, una sola paraula entre tots
els grups, entre tots els infants es feia aquesta paraula al terra de la plaça i, des
d’un edifici, es feia una foto per fer-ne difusió.

A final de febrer i principi de març fou novament el torn dels alumnes de 6è i
de 5è. En aquest cas es varen trobar a la Plaça President Companys, del barri
del Fornàs i a la Plaça del Blat. Per grups varen debatre de nou per cercar eslò-
gans per a conscienciar la població, i amb el resultat varen editar un vídeo per
cada divendres. La situació d’emergència sanitària i de confinament d’aquest
mes de març ha aturat les trobades Fridays for future previstes fins a final de curs.
Els vídeos creats pels grups de 5è i de 6è s’han difós ja durant el confinament.

FRIDAYS FOR FUTURE 2020 Valls 5è

FRIDAYS FOR FUTURE 2020 Valls 6è