VIII Jocs Florals Escolars

El Departament d’Educació convoca els VIII Jocs Florals Escolars de Catalunya amb l’objectiu de promoure l’escriptura tant en prosa com en poesia en infants i joves de sis a divuit anys. Per tal d’impulsar la producció de textos escrits en poesia, enguany a cada cicle escolar, es premiarà una producció escrita en poesia i una altra en prosa. La categoria del conte il·lustrat està adreçat a tots els alumnes de primària i als alumnes de primària de les escoles d’educació especial.

Els treballs presentats, un per categoria, han de ser col·lectius excepte les categories F1, F2, G1 i G2  (secundària obligatòria) que hauran de ser individuals. En el cas de ser col·lectius cada centre pot decidir el nombre d’alumnat que hi participa.
El centre ha de garantir que els treballs presentats són originals i elaborats a l’aula. Aquests treballs han de ser una mostra del procés d’escriptura que es fa als centres i no només escrits per ser presentats al certamen dels VIII Jocs Florals Escolars de Catalunya.

Bases

Bases dels contes audiovisuals

Més informació: http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/jocsflorals/2021/