Guia de recursos sobre canvi climàtic

El canvi climàtic no és només una qüestió de la qual parla la comunitat científica, sinó que afecta a tota la societat. Des de la infància s’ha de conèixer aquest greu problema que amenaça el planeta i saber com contribuir a la seva mitigació. Per aquest motiu, les biblioteques verdes de la xarxa RECIDA han elaborat aquesta guia amb recursos variats per conèixer, jugar o fer activitats sobre aquest tema adreçada al professorat, alumnat i famílies.

Guia en PDF