El malbaratament alimentari a l’aulaAquí teniu una proposta per treballar el tema del malbaratament alimentari amb diferents recursos:


- visualitzeu el VIDEOCLIP d'AMBAUKA - El menjar no es llença i reflexioneu sobre el tema. 

- consulteu i traieu profit de les explicacions de text i visuals sobre el malbaratament i les pèrdues alimentàries, les seves causes i conseqüències, el dret a una alimentació digna, la pobresa i les desigualtats socials.

- descarregueu el material didàctic.

- quantifiqueu el malbaratament domèstic. Descarregueu la taula i comenceu a investigar!
- Quiz - El menjar no es llença. Demostreu amb aquesta enquesta online que sou qui en sabeu més sobre aprofitar i no llençar el menjar.
Ja no arribem a participar en el challenge 2020 però podem treure-li profit a l’aula …no us sembla un bon moment per reflexionar-hi i treballar-ho?
Tot són propostes i iniciatives de la Fundació Espigoladors que treballa per reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari i fer arribar el missatge que #elmenjarnoesllença arreu.