Modalitats i formats PFZ

MODALITATS I FORMATS DE FORMACIÓ

Les diferents modalitats de formació han de respondre a la finalitat de l’acció formativa i impliquen una dinàmica específica de treball del professorat participant.

Les activitats de formació es poden classificar en les modalitats següents:

MODALITATS

Les activitats de formació es poden organitzar en tres formats:

  • Presencials: activitats amb un percentatge important de l’assistència a les sessions de formació. En funció de les diferents modalitats, aquestes activitats destinen una part del seu temps a la realització de tasques individuals o grupals.
  • Semipresencials: activitats que combinen el treball a l’entorn virtual amb sessions presencials.
  • No presencials: activitats realitzades totalment a l’entorn virtual.

Més informació sobre les modalitats. Criteris, instruccions i orientacions curs 2017-2018.

Més informació sobre la Formació interna de centre (FIC):

– Formació interna de centre (XTEC)

– Materials FIC (Ateneu)