Prova d’avaluació diagnòstica final de segon de primària

Des del Consell Superior d’Avaluació dels Sistema educatiu us animen a participar en l’avaluació diagnòstica de segon d’educació primària.

La prova d’avaluació ha estat pensada per poder-se aplicar o bé a principi de curs, als alumnes que inicien tercer, o bé als alumnes que acaben el segon curs, a finals del tercer trimestre. Dir-vos que un cop finalitzat el primer trimestre del curs veiem que hi ha centres que ja l’han aplicada a l’alumnat que cursa tercer de primària tal com està previst.

Creiem que pot ser d’interès tant per a l’escola com per als vostres alumnes, i us encoratgem a fer-la servir, la conegueu i en pugueu treure profit el proper tercer trimestre. Pensem que aquesta prova pot ajudar els centres a detectar possibles mancances i a buscar les estratègies necessàries per organitzar les mesures i el suport que permetin la millora dels alumnes.

Els materials i instruments de suport necessaris per a l’avaluació els trobareu a l’adreça següent:

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-diagnostica-primaria/diagnostica-2020/

Així mateix, us volem informar que els centres que ja han aplicat la prova, així com els que van formar part de la mostra, poden accedir al document d’orientacions per a la millora que s’ha publicat recentment (a l’xtec i a la mateixa pàgina del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu). El document té l’objectiu d’acompanyar als centres en l’anàlisi, la reflexió i la presa de decisions, a més d’oferir algunes recomanacions, recursos didàctics i instruments per a la diagnosi.