Pla de formació de zona 2020-2021. Primer trimestre

L’actual escenari que viu el sistema educatiu obliga a adoptar una nova planificació de la formació docent mentre duri aquest període d’excepcionalitat i segueixi en vigor la instrucció que no permet la realització d’activitats formatives presencials 1 (Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2).

Aquesta situació afecta tant al disseny de les propostes formatives, al procés de detecció de necessitats com a l’atenció de les demandes i l’acompanyament als centres.

És prioritat del Departament d’Educació que la formació adreçada al professorat en aquest context extraordinari doni resposta a les necessitats dels centres educatius, entenent que cal desplegar protocols i actuacions diferents tant en la planificació de les propostes com en el contingut i els formats.

La planificació de la formació docent a partir del mes de gener de 2021 serà acordada oportunament d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries competents.

 

           ÀMBITS TEMÀTICS DE FORMACIÓ A PRIORITZAR

Cultura digital: suport i acompanyament als centres en el marc del Pla Centres Educatius en Línia (ús didàctic d’entorns virtuals d’aprenentatge, impuls a la competència digital docent i de l’alumnat, models organitzacionals, pràctiques innovadores…).

Perfil competencial docent: definir i desenvolupar les competències professionals docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu actual. Itineraris formatius docents.

Ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial: orientar l’ús de les eines telemàtiques amb propostes didàctiques, gestió de projectes transversals i models d’avaluació competencials, en un marc plurilingüe i d’orientació educativa personalitzada.

Educació inclusiva: l’aprenentatge personalitzat i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en diferents entorns d’E/A.

Centre i xarxes educatives: models de gestió i organització transformadors dels centres i dels projectes educatius, en el marc de la seva zona i de l’aprenentatge en xarxa.

Comunitat educativa i relació amb l’entorn: suport a la convivència escolar, al desenvolupament dels plans educatius d’entorn i altres projectes comunitaris, i promoció de processos de participació i implicació de la comunitat educativa i dels agents educatius de l’entorn per assolir l’èxit educatiu per a tothom.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>