Inscripció als Tallers de Comunicació Oral

Què són els Tallers de Comunicació Oral?


Què són els Tallers de Comunicació Oral?

Els tallers de comunicació tenen una durada de 4 hores durant tot un matí o tota una tarda. Estan distribuïts, segons exemple de distribució matinal, en un primer bloc teòric a la Sala Venus del Servei Educatiu del Tarragonès de 09:00h. a 11:00h., un descans per esmorzar (cal portar-lo de casa o anar al bar) i en una segona part pràctica, de 11:30h. a 13:30h., on té lloc la gravació de l’exposició per tècnics del Departament d’Imatge i So de la URV. Els tallers són impartits per Nani Rodríguez, professora de comunicació de la URV, i estan organitzats en grups no superiors als 10 alumnes.

Objectius:
 • Guanyar confiança en les seves possibilitats.
  • Veure’s a si mateixos, “no ha faig tan malament com crec”.
 • Valorar la importància de la comunicació oral: parlar no és comunicar.
 • Petits trucs per perdre la por.
 • Com s’estructura un missatge oral.
 • Capacitat de resumir i de seduir.
 • Disposar d’un protocol d’actuació.
Estructura del taller:
 • Primera part teòrica :
  • Què és comunicar?
  • Com haig de parlar per aconseguir posar en comú.
  • Comunicació verbal i nocions de comunicació no verbal.
  • Un missatge conegut per una tècnica desconeguda.
 • Segona part pràctica:
  • Com és un plató de TV
  • Presentació personal a peu dret: la pitjor de les situacions
  • Visió de l’exercici: “ho faig millor del que em sento”
  • Presentació del treball de recerca: 10’ asseguts a la cadira amb una taula davant.
  • Visionat del segon exercici