Distribució de les aules


Jornada d’Humanitats i Ciències Socials, i Arts
(dijous dia 4 d’abril de 2019)

Jornada de Ciències i Tecnologia
(divendres dia 5 d’abril de 2019)