Distribució de les aules


Jornada d’Humanitats i Ciències Socials, i Arts
(dijous dia 26 de març de 2020)

Jornada de Ciències i Tecnologia
(divendres dia 27 de març de 2020)