Avaluació d’educació primària i secundària curs 2019-2020

Per al curs escolar 2019-2020, el Departament d’Educació té previstes les avaluacions següents:

           

 

Prova d’ avaluació diagnòstica 2019-2020 

Avaluació de sisè d’educació primària

 

 

Avaluació de quart d’ESO

  • Calendari d’avaluacions:
  • Avaluació de quart d’ESO: 12 (dimecres) i 13 (dijous) de febrer de 2020
  • Avaluació de sisè d’educació primària: 20 (dilluns), 21 (dimarts) i 22 (dimecres) d’abril de 2020

Prova d’ avaluació diagnòstica 2019-2020

Amb l’objectiu de proporcionar eines als centres educatius per a l’exercici de la seva autonomia pedagògica, el Departament d’Educació ha elaborat una prova d’avaluació diagnòstica que els centres poden treballar amb els alumnes que han acabat el cicle inicial d’educació primària. En aquest moment de l’etapa, els nens i nenes estan en procés d’assoliment de les competències que els han de permetre fer un desenvolupament positiu al llarg de l’educació primària. Per tant, la prova d’avaluació es pot aplicar indistintament de dues maneres: o bé a principi de curs, als alumnes que inicien el cicle mitjà, o bé a finals del tercer trimestre als alumnes que estiguin acabant el segon curs. La prova pot ajudar a detectar possibles mancances i a buscar les estratègies necessàries per organitzar les mesures i el suport que permetin la millora dels alumnes.

La prova d’avaluació diagnòstica es presenta en un format globalitzador que s’emmarca en el context de la realitat propera als alumnes. Mitjançant una sèrie d’activitats, els docents podran avaluar alguns aspectes de la competència matemàtica, de la competència lingüística en llengua catalana i del coneixement del medi social i natural.

En la primera edició, la prova es va aplicar durant el tercer trimestre del curs 2018-2019, a una mostra representativa de centres de Catalunya, prèviament seleccionada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Ara, a l’inici del curs 2019-2020, tots els materials estan a disposició de tots els centres educatius que vulguin aplicar la prova.

 

Avaluació de sisè d’educació primària

Per  dotzè any, es fa una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum previst per a l’ESO.

Aquesta prova es basa en les competències bàsiques lingüístiques, matemàtiques i de l’àrea de coneixement del medi natural que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa. El resultat de la prova no té efecte ni en l’avaluació final de l’alumnat ni en la decisió de passar a l’ESO.

Amb aquesta prova, el Departament i cada centre d’educació primària pot disposar d’informació acurada sobre l’evolució de tot l’alumnat en un moment clau de la seva escolaritat segons un instrument de mesura homogeni. La prova ha de servir, també, perquè cada centre pugui detectar els punts febles, potenciar els punts forts i prendre decisions en la planificació educativa a partir de la major autonomia que permet la Llei d’educació de Catalunya. L’objectiu final és millorar els resultats de l’alumnat i afavorir el seu pas a l’educació secundària.

 

Avaluació de quart d’ESO

És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria (4t d’ESO) en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. En competència comunicativa lingüística en llengua estrangera s’avaluen l’anglès, el francès i l’alemany.

És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

Aquest és el novè curs que s’aplica, ja que es va fer per primera vegada el curs 2011-2012.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>