Calendari PFZ curs 2021-2022

PFZ 2021-2022

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats. Sol·licitud de demandes formatives           03-05-2021         26-05-2021
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats sol·licitades.
Comissió PFZ: Valoració i aprovació de les demandes rebudes.    4 de juny de 2021
Confirmació de les activitats  15 de juliol de 2021
Publicació de les activitats aprovades    30 juliol de 2021
 Inscripció a les activitats  13 de setembre de 2021  26 de setembre de 2021
Consulta d’assignacions (per saber si s’està adjudicat)  8 d’octubre de 2021
Inici de les activitats de formació *  14 d’octubre de 2021
SEGON TORN- Gener 2022
Inscripció a les activitats 8 de gener de 2022 19 de gener de 2022
Consulta assignacions 30 de gener de 2022
Inici d’activitats 4 de febrer de 2022