Política Lingüística publica la Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb discapacitat

La Direcció General de Política Lingüística ha publicat en línia la Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb discapacitat amb l’objectiu de contribuir a consolidar la inclusió plena d’aquest col·lectiu. Les administracions públiques, els centres educatius, els serveis educatius específics com els CREDA al qual pertanyem, i tots els agents socials que treballen tenen un paper essencial en l’erradicació d’estereotips i en la difusió d’una concepció de la discapacitat ajustada a la realitat. El català, amb aquesta guia, disposa d’una eina clau per a la inclusió social.

El contingut principal de la guia se centra en els criteris per tractar la discapacitat amb òptica inclusiva. Per altra banda, es recomana una determinada terminologia segons el tipus de discapacitat. Pel que fa al col·lectiu de la discapacitat auditiva es pot anomenar persona amb
discapacitat auditiva, persona amb sordesa o persona sorda, però cal evitar referir-s’hi com a sordmut o sordmuda, perquè la discapacitat auditiva no sempre està associada amb problemes de parla o de llenguatge.