La veu de les MALL

Les nostres MALL Alba Cabezas, Lourdes Ginés, Marta Lezana i Laia Serra han participat en un article amb el títol La veu de les MALL a la revista Àmbits de psicopedagogia i orientació. Posen de manifest la rellevància de la seva funció als centres educatius per tal que aquests rebin el suport d’un especialista del llenguatge.

La veu de les MALLs