Els CREDA : 30 anys donant suport a l’alumnat amb sordesa

A l’últim número, el que fa 413, de la revista Perspectiva, s’ha publicat un reportatge sobre l’atenció que ofereixen els CREDA. L’article ha estat elaborat per l’equip directiu actual del nostre CREDA, el Pere Barnils, la Montserrat Anglarill, l’Anna Nolla i en Carles Sobrepere. Explica molt bé la funció actual dels CREDA com a servei educatiu específic per a l’atenció de l’alumnat amb pèrdues auditives o greus dificultats del llenguatge, i que ofereixen un suport intensiu a aquest col·lectiu. Resumeix també la funció de les figures claus de l’atenció de l’alumnat amb pèrdues auditives o greus dificultats del llenguatge: logopedes, psicopedagogs i audioprotetistes. Igualment manifesta la rellevància del treball conjunt de l’equip amb les famílies dels infants en l’atenció precoç i el tractament de les dificultats relacionades amb el llenguatge oral. 

 A la revista, però en format digital, hi trobareu també, un article escrit amb motiu dels 30 anys d’existència dels CREDA de Catalunya. Sota el títol Els CREDA: suport a l’alumnat amb sordesa, l’autor, en Carles Sobrepere, fa un repàs de la creació dels tres primers CREDA l’any 1989: el Narcís Masó de Girona, el Jordi Perelló de Sabadell i el Pere Barnils de Barcelona, i de com a poc a poc van sorgir la resta dels CREDA fins a completar els 10 actuals. Narra els últims 60 anys de l’educació de l’alumnat sord, com les escoles de sords van passar a ser els CREDA que avui coneixem, d’acord amb els canvis de lleis educatives i renovació pedagògiques que es van esdevenir en els últims 30 anys. 

Donem gràcies als autors de l’article per haver fet ressò d’aquesta efemèride i desitgem 30 anys i molts més a tots els CREDA. Felicitem-nos!

Nota: l’article Els CREDA: suport a l’alumnat amb sordesa només és accessible si s’és subscriptor de la revista. Podeu comprar un exemplar anant a: https://www.rosasensat.org/revista/perspectiva-413/vols-comprar-aquest-exemplar/. No obstant, us convidem a visitar l’article que ha elaborat en Carles Sobrepere sobre els 30 anys del nostre CREDA: https://www.rosasensat.org/30-anys-del-creda-pere-barnils/