Autoinstruccions per a estudiants

L’UTAE (Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar) de l’Hospital de Sant Joan de Déu ha publicat unes autoinstruccions relacionades amb els hàbits i aprenentatges específics de l’entorn escolar. Més concretament ha divulgat dos quaderns, un per a escolars de 6 a 10 anys i l’altre per estudiants d’entre 10 i 15 anys.

En què consisteix l’entrenament en autoinstruccions?. És una tècnica mitjançant la qual la persona es dóna a sí mateix un conjunt d’ordres o instruccions per regular la seva pròpia conducta. L’objectiu és ensenyar als infants i als adolescents una forma d’actuació ràpida i eficaç per aconseguir l’èxit en una tasca o en una conducta. Molts infants i joves fan aquest procés de manera automàtica, però els qui presenten dificultats d’aprenentatge l’han de treballar, l’han d’interioritzar. Aquesta tècnica és molt eficaç en infants i joves impulsius, amb problemes d’atenció, amb manca d’autocontrol, amb trastorns d’ansietat, i amb dificultats d’aprenentatge en general.

Les autoinstruccions es divideix en dos grans blocs: els hàbits i els aprenentatges específics (llengua i matemàtiques). Per una banda, els hàbits es refereixen als passos que cal fer per fer un exercici, com preparar la cartera, instruccions per a fer els deures i estudiar… i de l’altra, els aprenentatges específics de llengua i matemàtiques, va des de la comprensió lectora, passos per redactar be, utilitzar bé els connectors, resoldre un problema de matemàtiques, fer divisions…

Per saber-ne més:

“Autoinstruccions per a estudiants de 6 a 10 anys”. Publicat per UTAE Sant Joan de Déu i Go Books.

“Autoinstruccions per a estudiants de 10 a 15 anys”. Publicat per UTAE Sant Joan de Déu i Go Books.

Disponible també en castellà.