6 de març : Dia Europeu de la Logopèdia

El passat 6 de març es va celebrar el Dia Europeu de la Logopèdia. L’any 2004, el Comitè Europeu de Logopedes (CPLOL) va crear aquest dia per donar a conèixer a tothom la tasca de la professió del logopeda i conscienciar sobre els trastorns de la comunicació, la parla i el llenguatge. Enguany té com a lema central, les alteracions en la lectura i l’escriptura. Aquestes alteracions poden afectar el reconeixement de les paraules, la comprensió lectora, el procés ortogràfic i la producció escrita.

No cal dir que, cal felicitar a tots els professionals que s’hi dediquen a aquesta tasca que fan.