3 de juny de 2021: Onzè aniversari de l’aprovació de la Llei de la LSC


Avui es celebra l’onzè aniversari de l’aprovació per part del Parlament de Catalunya, de la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la Llengua de Signes Catalana.

Amb el temps s’han anat reconeixent els drets dels usuaris signants de tenir aquesta llengua, amb la seva normativització plena i un ús com a tal.

El 2012, any de creació del Consell de la LSD, és l’òrgan que dirigeix, planifica, coordina i executa la política lingüística de la LSC, dins del Departament de Cultura.