27 de juny: Dia Internacional de la Sordceguesa

El dia 27 de juny s’escau el Dia Internacional de la Sordceguesa. Les persones sordcegues són diverses i fan servir sistemes de comunicació diversos com la llengua de signes recolzada, el lletreig tàctil, la llengua oral o el braille. S’estableix internacionalment aquest dia, en commemoració al naixement d’Helen Keller, la primera persona sordcega que va demostrar la capacitat que tenen les persones sordcegues, superant les barreres que es troba aquest col·lectiu, graduant-se a la universitat i arribant a ser autora de diversos assajos, activista política i oradora nord-americana sordcega.

L’APSOSECAT (l’Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa), celebra un conjunt d’activitats amb motiu d’aquest dia. Si us interessa, cliqueu aquí.