– Què pregunten?=What are they asking?

Nom: – Què pregunten?=What are they asking?
Descripció breu: Joc de 56 cartes per millorar les habilitats d’inferència i qüestionament. Cada targeta presenta una situació divertida en què un personatge fa una pregunta i tu decideixes què pregunten. 1 carta idees de joc, 2 cartes contingut. A partir de 4 anys en amunt.
Indicat per treballar: Pragmàtica
Format: Material gràfic
Marca: Super Duper Publications, 1999. Ref. #FD-93
Disponible: Data de retorn: