My mood memo = memory d’emocions

Nom: My mood memo = memory d’emocions
Descripció breu: Contingut: 24 peces de fusta. L’infant aprèn a identificar 12 emocions diferents a través d’un joc de memòria (enfadat, avergonyit,preocupat, sorprès, tenir por, admirat, content, satisfet, trist, ofès, disgustat i avorrit). 1 roda d’emocions. A partir de 2 anys.
Indicat per treballar: Memòria visual i auditiva
Format: Joguina / Objecte 3D
Marca: Plan Creations (Bangkok), Tailàndia, 2013. Ref. 5656
Disponible: Data de retorn: